Ketenintegratie voor MKG-gebruikers

Namens MKG en Supplydrive heb ik vandaag een een enthousiast publiek mogen inspireren op de MCB kennismiddag. Wat kan ketenintegratie bijdragen aan de uitdagingen van de toeleverketen.

Deze vraagt om:

• kortere responstijd

• minder fouten

• lagere administratieve last

Door het inzetten van ketenintegratie:

• ontstaat een geborgde procesafhandeling

• worden de gegevens geautomatiseerd ingevoerd

• zijn er betere afspraken over data uitwisseling

van invoeren naar controleren!

Het komt nog veel voor dat orderdata gecommuniceerd wordt via e-mail met pdf als bijlage. In de MKG demo toonden we aan dat er forse besparingen te behalen zijn door het e-mailverkeer en invoerwerk weg te nemen.

Door een goede validatie van gegevens wordt de focus verlegd van invoeren naar controleren. Deze validatie is geïntegreerd in het vertrouwde gebruikersscherm.

Maatwerk is overbodig

Supplydrive verzorgt een veilige technische verbinding en vertaalt het verzonden bericht in de taal van de ontvanger. Met MCB, MKG en Supplydrive hebben we een generieke koppeling ontwikkeld, waardoor voor een lage prijs een goed onderhoudbare connectie gelegd wordt tussen MKG klanten en MCB.

Door het inzetten van de prijsafspraak connectie is calculeren met actuele prijsafspraken een vanzelfsprekendheid. Zonder extra inspanning.

Door de inkoopopdracht naar MCB te sturen via de opdrachtconnectie, worden de juiste referentie-id’s gevuld waardoor het automatisch verwerken van opdrachtbevestiging en factuur direct gematcht wordt. E-mail is volledig overbodig in dit proces.