Vertrouwen is het sleutelwoord

Concurrentie vindt in toenemende plaats tussen ketens in plaats van individuele bedrijven. Dus wordt informatiedelen binnen leveranciersketens van steeds groter belang. De oem’er die zijn keten het best heeft georganiseerd, heeft een concurrentievoorsprong. Binnen het fieldlab ‘Smart Connected Supplier Network’ wordt gewerkt aan een methode om snel, foutloos en gecontroleerd informatie te kunnen delen. Doel: de concurrentiepositie van de Nederlandse industrie verbeteren.

‘De keten is zo sterk als de zwakste schakel.’

‘Informatiedeling is hiervoor van cruciaal belang.’

‘Verschillende standaarden die elkaar verstaan, dat is de grote uitdaging.’

‘Uiteindelijk willen we toe naar een volledig digitale fabriek.’

Geautomatiseerd uitwisselen

Supplydrive is één van de intermediairs binnen het fieldlab. We hebben een bibliotheek met connectors ontwikkeld, waarmee bedrijven hun eigen ERP-systeem snel en eenvoudig kunnen integreren met softwaresystemen van toeleveranciers of opdrachtgevers. Supplydrive is een spin-off van ERP-leverancier MKG. ‘MKG levert een ERP-systeem voor mkb-bedrijven binnen de toeleveranciersketen van de metaalsector. Deze ERP-oplossing is volledig afgestemd op de behoeften van deze nichemarkt’. ‘MKG legt al langer de focus op ketenintegratie; dat blijkt wel uit de nominatie voor ketenintegratie op de beurs ESEF 2014. Binnen het fieldlab The Smart Connected Supplier Network hebben we ons daar als Supplydrive verder op toegespitst en een bibliotheek ontwikkeld met connectors om integraties op te zetten. De connectors zijn niet alleen geschikt voor MKG’s ERP-systeem, maar ook voor andere ERP-systemen. Daarom is de bibliotheek ondergebracht bij Supplydrive, dat onafhankelijk van MKG opereert.’

Administratieve druk

Eric Bakker wijst erop dat de administratieve last van grote bedrijven in toenemende mate de toeleveranciersketen wordt ingedrukt. ‘Oem’ers en tier 1’s werken steeds vaker met portalen waarin hun toeleveranciers allerlei informatie moeten aanleveren – om orders op te halen, opdrachtbevestigingen in te voeren en facturen aan te leveren. Tegelijkertijd moeten door kleinere productieseries steeds meer orders verwerkt worden. De administratieve druk op mkb’ers in de toeleveranciersketen neemt hierdoor toe, waardoor zij dit proces vaker willen automatiseren. Dat vereist steeds meer connectiviteit tussen de softwaresystemen van toeleveranciers en de portalen van hun opdrachtgevers.

’Supplydrive biedt deze automatisering via haar connectors. Die zorgen er niet alleen voor dat de toeleverancier de benodigde data in het ERP-systeem van de opdrachtgever kan opvragen, maar ook dat data geautomatiseerd, op de juiste wijze, worden vertaald. Neem een inkooporder van de opdrachtgever, die in het systeem van de toeleverancier via een geautomatiseerde vertaling wordt omgezet in een verkooporder. Dat dringt de administratieve last terug en vermindert de kans op fouten. Bakker: ‘MKG ERP kan afwijkende gegevens geautomatiseerd detecteren. Zo controleert het systeem of de meest actuele producttekeningen zijn gebruikt en slaat het alarm als een nieuwe revisie beschikbaar is. Deze controle ervaren onze klanten als een belangrijke meerwaarde.’

Geen sinecure

Ketenintegratie realiseren is geen sinecure. Bedrijven maken vaak gebruik van verschillende softwaresystemen, die gegevens in allerlei bestandsformaten opslaan – en ze hanteren voor bepaalde data andere definities. De software is doorgaans standaard niet compatibel. Wat Supplydrive oplost met behulp van connectors. ‘In principe kunnen we elk softwaresysteem, ongeacht leverancier of leeftijd, verbinden met ieder willekeurig ander softwaresysteem, mits beide systemen connectiemogelijkheden hebben. Hiervoor zijn allerlei connectors beschikbaar in de vorm van API’s en EDI, maar ook portalen met webservices of SFTP – dat richten we dan in. Gebruikmaken van de standaarden uit het fieldlab vergemakkelijkt dat. Die hebben niet alleen betrekking op het bestandsformaat waarin data worden opgeslagen, maar definiëren ook welke gegevens beschikbaar dienen te zijn in berichten die tussen verschillende systemen worden verzonden.

’Supplydrive heeft de oplossing technisch laagdrempelig gemaakt. ‘Onze doelgroep voert vaak gespecialiseerd werk uit en wil zich volledig kunnen richten op de kernactiviteiten, zonder zich bezig te hoeven houden met de ICT die hiervoor nodig is. Door de complexiteit uit het opzetten van ketenintegraties te halen, is hiervoor geen specialistische kennis nodig’, zegt Bakker. ‘Daarnaast hebben we de integratiekosten laag gehouden om ieder bedrijf, ongeacht omvang, de mogelijkheid te bieden ervan gebruik te maken. De oplossing is schaalbaar; de prijs is afhankelijk van het aantal connecties dat klanten willen opzetten.’

Vertrouwen sleutelwoord

In de twee jaar dat Supplydrive actief is, heeft het haar ketenintegratie bij verschillende klanten uitgerold. Standaard wordt een pilotproject uitgevoerd, waarbij het nieuwe geautomatiseerde systeem wordt opgezet naast het bestaande berichtensysteem op basis van bijvoorbeeld e-mail. ‘Deze redundantie is van groot belang, aangezien onze klanten in hoge mate afhankelijk zijn van dit berichtenverkeer. Zonder kunnen zij bijvoorbeeld geen nieuwe orders ophalen, wat hun productie in gevaar brengt. Door het oude systeem in eerste instantie te handhaven, kunnen klanten in hun eigen tempo met het nieuwe systeem aan de slag en ermee vertrouwd raken.’

Lees het hele artikel op de site van Link Magazine