Wanneer is mijn bedrijf klaar voor integratie in de toeleverketen

Vandaag heb ik tijdens de lunchsessie van de Metaalunie deze vraag proberen te beantwoorden met de aanwezige ondernemers. Na een introductie over de stand van zaken van ons Fieldlab ‘Smart Connected Supplier Network’ zijn we in een praktische presentatie al snel afgedaald naar de concrete vraag. Welk stappenplan moet ik volgen om een goede start te maken met ketenintegratie?De eerste antwoorden op deze vraag: Overweeg naast de tijdsbesparing ook de strategische belangen. Begin eenvoudig met bijvoorbeeld importeren van verkooporders. Een goede klantrelatie en eenduidige orders helpen mee aan een soepele start. Beide partijen moeten de technische mogelijkheden hebben om het berichtenverkeer op te starten. Denk ook aan bijgewerkte stamgegevens zoals artikelgegevens. Maak goede afspraken over deze gegevens en wijzigingen hierin.

De noodzaak van automatiseren werd duidelijk tijdens de discussie. Het voorbeeld van de opkomende leveranciersportalen werd herkenbaar bevestigd. De klant stuurt een order, ik ontvang deze per mail en verwerk de order in mijn ERP systeem. In een optimaal geautomatiseerd intern proces verwerk ik uiteindelijk de verkoopfactuur. Nadat ik deze gemaakt heb, verwerk ik de gegevens nogmaals handmatig in het leveranciersportaal. Dit geldt ook voor opdrachtbevestigingen en soms leveringen. We moeten veel meer gebruik maken van elkaars data en waar mogelijk geautomatiseerd verwerken.

Het lijkt zo eenvoudig, maar door de aanwezige kennis op de afdeling administratie wordt onderschat hoe vaak inkoopfacturen vertaald worden in de verwachte verwerking. Welke referenties zijn noodzakelijk voor een goede match en hoe gaan we om met deelleveringen en deelfacturen? Ook hier geldt: “Maak goede afspraken over uitwisseling en doorloop het stappenplan”.

We eindigden met de stelling of de beschikbare capaciteit zichtbaar mag zijn voor de toeleverketen. Hier werd duidelijk op gereageerd vanuit verschillende invalshoeken. Uiteindelijk is het algemene beeld gevormd dat deze zichtbaarheid versterkend kan werken, ondanks de concurrentierisico’s. De marktpositie wordt in de toekomst steeds meer bepaald door het onderscheidend vermogen in de keten, bijvoorbeeld uitblinken in specialisme.

Eindconclusie: niet aansluiten is geen optie

Neem voor meer informatie een kijkje op onze pagina over het Smart Connected Supplier Network, of neem direct contact met ons op.